7. Tip na výlet: Bohdanka, Světlá nad Sázavou a Lipnice nad Sázavou

GPS souřadnice Rozhledna Bohdanka: N 49° 46.995 E 015° 13.900
GPS souřadnice Světlá nad Sázavou: N 49° 40.040 E 015° 23.970
GPS souřadnice Lipnice nad Sázavou: N 49° 36.840 E 015° 24.800
 
Rozhledna Bohdanka
Dřevěná rozhledna Bohdanka se nachází v blízkosti obce Bohdaneč u Zruče nad Sázavou. Bohdanka je rozhledna, která se nachází v nadmořské výšce 498 m a je jednou z nejmladších věží v České republice. Rozhledna Bohdanka byla postavena v roce 2011. Výška rozhledny je 52,2 metrů. Rozhledna Bohdanka má 217 schodů. Vyhlídkový ochoz je postaven ve výšce 42 metrů. Rozhledna je netradičně vyrobena z dřevěné kulatiny s kovovými spoji. Z rozhledny je vidět na okolí obce Bohdaneč na Posázaví a při hezkém počasí má být za pěkného počasí vidět i například na Říp, Krkonoše a jižní Čechy.
Světlá nad Sázavou
Světlá nad Sázavou je město v okrese Havlíčkův Brod v kraji Vysočina, 14 km severozápadně od Havlíčkova Brodu na soutoku Sázavy a Sázavky. Ve Světlé nad Sázavou se nachází krásný stejnojmenný zámek. Zámek je kulturní památkou registrovanou Ministerstvem kultury. V současné době je možné na zámku navštívit několik výstav. První muzejní okruh seznámí návštěvníky s Expozicí historického evropského skla (období od raného baroka až do konce 19. století). Expozice je umístěna v zámeckých interiérech východního barokního křídla zámku. V rámci této výstavy se návštěvníci také seznámí s historií zámku, nejvýznamnějšími šlechtickými rody, které měly největší vliv na rozvoj řemesel v regionu (sklo, kámen, granáty) a zanechaly významnou stopu v historii. Druhý muzejní okruh představí návštěvníkům ojedinělou expozici historických hodin ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea Praha, vyrobených v období od raného baroka až do konce 19. století. Druhou část okruhu tvoří sbírka obrazů a polychromovaných soch z období baroka, které je zapůjčena z Muzea vysočiny Třebíč. Expozice je umístěna v zámeckých interiérech části renesančního a empírového křídla zámku. Třetí – Pohádkový okruh „Na Sázavě“ je určen pro děti, které se interaktivním způsobem seznámí s posázavskými pověstmi. Čtvrtá výstava „Království panenek“ seznamuje děti i dospělé se sbírkou starožitných panenek a hraček ze soukromých sbírek. Zámecký park lze volně navštívit, upravený zámecký park má rozlohu 18 hektarů. Park má kaskádu rybníků, upravovaných cestiček, lavičky, altánky, můstky.
Lipnice nad Sázavou
Lipnice nad Sázavou je obec 12 km západně od Havlíčkova Brodu, v okrese Havlíčkův Brod, kraj Vysočina. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Historie obce je spojena s těžbou žuly a s jejím zpracováním. V Lipnici nad Sázavou se nachází krásný hrad a obec je také neodmyslitelně spojena s osobou známého spisovatele Jaroslava Haška. V obci se nachází jeho památník, socha, busta i hrob.
Hrad Lipnice nad Sázavou
Hrad Lipnice v Lipnici nad Sázavou je jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů. Hrad byl založen počátkem 14. století. Byl vystavěn na skalnaté vyvýšenině mezi dvěma kopci, aby jako strážný hrad hlídal celé širé okolí, město Brod s jeho stříbrnými doly a kupecké stezky, které se proplétaly tímto krajem řeky Sázavy na rozhraní Království českého a Markrabství moravského. Lipnický hrad byl založen kolem r. 1310, jednou z větví starobylého českého rodu Ronovců – Lichtenburky. Vůbec první přímá zmínka o hradě Lipnici se objevuje r. 1314, kdy je zmiňován purkrabí Bernard. V roce 1316 Jindřich z Lichtenburka, spolu s dalšími českými pány a jejich osmi hrady, Lipnici zastavil mladičkému českému králi Janu Lucemburskému za svého příbuzného Jindřicha z Lipé, který byl uvězněn na hradě Týřově. Hrad i město byly založeny mocným rodem pánů z Lichtenburka a později patřila Lipnice mnoha významným šlechtickým rodům i českým králům. Od 18. století hrad pomalu chátral. V neděli 19. září 1869 postihl Lipnici katastrofální požár, jemuž podlehl nejen celý hrad, ale i většina městečka. Lidé z širého kraje se dívali na ohnivý chochol, který plál v místě, odkud celá staletí shlížel hrdý lipnický hrad. Vyhořelá zřícenina pak zůstala opuštěná až do r. 1913, kdy začala záchrana a obnova hradu. Pod hradem se rozkládá dříve středověké městečko, dnešní Lipnice nad Sázavou, místo spojené především se jménem spisovatele Jaroslava Haška. Ve 20. století byl hrad částečně opraven a zrekonstruován. Postupné opravy hradu probíhají dodnes. Prohlídka hradu návštěvníkům nabízí zejména monumentální hradní architekturu, krásnou vyhlídku do dalekého kraje, mimořádnou sbírku gotických kamnových kachlů, gotickou i barokní hradní kapli sv. Vavřince a mohutné hradní sklepení se zbytky středověké hodovní síně, hlubokou hradní studnou a bývalým vězením.
Jaroslav Hašek a Památník Jaroslava Haška
Jaroslav Hašek pocházel z rodiny učitele matematiky. Po nedokončených studiích na gymnáziu se vyučil drogistou a nakonec maturoval na obchodní akademii. Stal se zaměstnancem banky Slavia, brzy se ale začal živit novinařinou a literaturou. V roce 1915 narukoval v Českých Budějovicích k 91. pluku a odjel na frontu do Ruska. V Rusku se v květnu 1920 v Krasnojarsku oženil s tiskárenskou dělnicí Alexandrou Grigorjevnou Lvovovou, zvanou Šura. 25. srpna 1921 odjel Jaroslav Hašek s malířem J. Panuškou a s manželkou Šurou do Lipnice nad Sázavou. V té době byl vážně nemocný, již nepsal, ale pouze diktoval kapitoly Švejka ve své ložnici. Jaroslav Hašek zemřel 3. ledna 1923. Základem jeho próz byly jeho skutečné zážitky. Většina jeho děl je roztroušena po časopisech a novinách. Za svůj život Jaroslav Hašek napsal asi 1 200 povídek. Jeho nejslavnější dílo je čtyřdílný humoristický román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Toto dílo bylo přeloženo do 58 jazyků. Díly románu mají názvy: V zázemí (1921), Na frontě (1922), Slavný výprask (1922) a nedokončené Pokračování slavného výprasku (1923). Nejen v České republice, ale i v zahraničí je Jaroslav Hašek vnímán jako geniální romanopisec, který dal světu jeden z nejpůsobivějších satirických popisů dění na bojištích 1. světové války.
Památník Jaroslava Haška
Památník se nachází v Lipnici nad Sázavou, v domě, kde spisovatel Jaroslav Hašek bydlel. Přišel sem s přítelem malířem Jaroslavem Panuškou v létě roku 1921. Než koupil poměrně drahý domek pod hradem, číslo popisné 185, bydlel téměř rok v hospodě U České koruny. Domek se stal později památníkem Jaroslava Haška. Domek opravil, ale obýval pouze jednu místnost se svou druhou ženou Šurou, Jaroslav Hašek zde 3. ledna 1923 zemřel. V památníku se seznámíme s životem proslulého spisovatele. Dočteme se o jeho mládí, rodině. V památníku jsou také v místnostech umístěné dobové exponáty – deštník, klobouk, půllitr, lahev, harmonika. Nejcennějším exponátem jsou ovšem Haškovy hodinky. Je zde místnost, kde Jaroslav Hašek žil. Místnost je zařízena prostě, dobovým nábytkem. V místnosti je stůl se sedmi židlemi, nádobí, postel, skříň, kamna. Spisovatel je pochován na místním hřbitově. Náhrobek má tvar otevřené knihy. Jeho dvě sochy, které se v Lipnici nacházejí, nalezneme naproti památníku a druhou pak u hostince U České koruny. Při příležitosti 130. výročí Haškova narození byla na louce u Lipnice nad Sázavou odhalena 27. dubna 2013 velká žulová hlava vysoká 265 cm s názvem Hlava XXII. Název Hlava XXII je vzat z názvu knihy Josepha Hellera.
Po některém z výletů určitě nezapomeňte odlovit některé místní kešky, po geocachingu nezapomeňte také navštívit další zajímavá místa v okolí. Článek  ROYAL VERA  GEOVERA

Rozhledna Bohdanka