Výstavy

 dsc_17585-atysek-foto Výstavy. xacorka-prazsky-krysarik

Výstavy

 

Co si vše připravit na výstavu
Majitel přihlásí svého pejska na výstavu. Pejska majitel přihlásí na předepsaném formuláři a ve stanoveném termínu. K přihlášce se přikládá kopie PP a případně kopie diplomu (národní, klubový vítěz, šampion). Přikládá se rovněž kopie platby o zaplacení výstavního poplatku.
Výstavní třídy
Třída štěňat – stáří od 4 do 6 měsíců
Třída dorostu – stáří od 6 do 9 měsíců
Třída mladých – stáří od 9 do 18 měsíců
Mezitřída – stáří od 15 do 24 měsíců bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
Třída otevřená – stáří od 15 měsíců, přístupná všem psům a fenám bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
Třída pracovní – stáří od 15 měsíců, přístupná psům a fenám s uznanou zkouškou z výkonu. K přihlášce je nutno doložit potvrzení o vykonané zkoušce (certifikát). Platí pro plemena IPO.
Třída šampionů (na mezinárodních výstavách) – stáří od 15 měsíců, přístupná pouze psům a fenám, kteří mají titul mezinárodního šampióna (C.I.B.) nebo národního šampiona členských států připojených k FCI (Ch). Tento titul je nutno doložit k přihlášce fotokopií diplomu.
Třída vítězů (na národních, klubových a speciálních výstavách) – stáří od 15 měsíců, přístupná pouze psům a fenám, kteří mají titul mezinárodního šampióna (C.I.B.), národního šampiona členských států připojených k FCI (Ch) a dále titul národního a klubového vítěze a vítěze speciální výstavy. Tento titul je nutno doložit k přihlášce fotokopií diplomu.
Třída veteránů – přístupná psům a fenám, kteří dosáhli věku 8 a více let. Posuzuje se celková kondice.
Ve třídě štěňat, dorostu, mladých a veteránů se nezadává titul CAC.
 
Klasifikace:
velmi nadějný (pouze třída štěňat a dorostu) „VN“ – žlutá stužka
nadějný (pouze třída štěňat a dorostu) „N“ – bílá stužka
výborný „V“ – modrá stužka
velmi dobrý „VD“ – červená stužka
dobrý „D“ – zelená stužka
dostatečný – fialová stužka
vyloučen
neposouzen
 

 

Posouzení:
Výborná: může být zadána pouze psovi, který se velmi blíží ideálnímu standardu plemene, který je předváděn ve výborné kondici, vykazuje harmonickou vyrovnanou povahu, vysokou kvalitu a má výborný postoj. Jeho vynikající kvality odpovídající plemeni dovolí opominout drobné nedokonalosti, musí však v každém případě vykazovat typické znaky svého pohlaví.
Velmi dobrá: může být zadána pouze psovi, který vykazuje typické znaky svého plemene, dobře vyvážené proporce a je ve správné kondici. Několik drobných vad může být tolerováno, nejsou-li morfologické povahy. Tato známka může být zadána pouze psovi, který vykazuje kvalitu.
Dobrá: se zadává psovi, který má hlavní znaky plemene, ale vykazuje vady, pokud tyto vady nejsou zakrývány.
Dostatečná: musí být zadána psovi, který přiměřeně odpovídá plemeni, ale nevykazuje obecně přijímané charakteristické znaky nebo jehož fyzická kondice není dostačující.
DISKVALIFIKACE musí být zadána psovi, který neodpovídá typu požadovanému standardem plemene, který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo který je agresivní, který vykazuje abnormality varlat, který má vadu chrupu nebo anomální čelist, který vykazuje nedostatky barvy nebo srsti. Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále má být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene.
NEPOSOUZEN. Toto hodnocení se zadává psovi, který se nepohybuje, stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo varlat. Důvod, pro nějž bylo zadáno hodnocení neposouzen, musí být uveden v posudku.
 
 
Druhy výstav:
MVP – mezinárodní výstava psů (na této výstavě se uděluje nejlepšímu psu a feně CACIB), nejprestižnější druh výstavy, přístupná všem plemenům
NVP – národní výstava psů (na tomto druhu výstavy může nejlepší pes a fena získat titul NV – národní vítěz)
KV – klubová výstava (ocenění klubový vítěz mladých, klubový vítěz), tato výstava je určena pouze pro dané plemeno, je zde největší konkurence
SV – speciální výstava (vítěz speciální výstavy), stejně jako klubová výstava je určena pouze pro jedno konkrétní plemeno
Krajská výstava – zde se získává ocenění krajský vítěz, vítěz třídy
Oblastní výstava – zde může pejsek získat ocenění oblastní vítěz
Před výstavou je třeba věnovat pejskovi čas na přípravu. Pejsek by se měl nechat na stole prohlédnout od rozhodčího, nechat si zkontrolovat skus a zuby, nechat se prohmatat. Dále by měl pejsek zvládat chůzi na vodítku, aby se mohl prezentovat v pohybu, měl by umět stát ve výstavním postoji. Několik dní před výstavou psa můžeme vykoupat, ostříháme drápky, vyčistíme ouška.
Na výstavu si vezmeme:
očkovací průkaz (pas psa)
průkaz původu
výstavní vodítko
misku na vodu
deku pro psa, v případě chladného počasí
Po příjezdu na výstaviště nejprve projdeme veterinární prohlídkou – přejímkou, kdy předkládáme veterináři očkovací průkaz (pas psa) s platným očkováním.
Do kruhu na posouzení se musíme dostavit včas, musíme být označení katalogovým číslem a musíme dbát pokynů vedoucího kruhu. Po celou dobu posuzování musíme být přítomni v kruhu. Rozhodčí se většinou s každým pozdraví a pak posuzuje. Pes se posuzuje za pohybu, v postoji na zemi a v postoji na stole, kde je důkladně prohlédnut. Pokud je přítomno více jedinců ve třídě, po posouzení jednotlivých psů rozhodčí dá pokyn k předvedení v pohybu a určuje pořadí ve třídě. Posuzují se zvlášť psi a zvlášť feny a krysařík se posuzuje ve dvou barevných varietách a to černí s pálením a ostatní barvy (hnědá s pálením, modrá s pálením, červená, žlutá, lila s pálením, merle) bez ohledu na délku srsti.
Po posouzení psů v jednotlivých třídách následují soutěže o tituly, tak jak je uvedeno v propozicích výstavy:
– nejlepší štěně
– nejlepší dorost
– nejlepší mladý – BOJ
– nejlepší veterán – BOV
– nejlepší pes
– nejlepší fena
– Národní, klubový vítěz, vítěz speciální výstavy BOB
na většině výstav se soutěží o nejlepšího mladého jedince, nejlepšího veterána, Národního či klubového vítěze (vítěz speciální výstavy) a BOB (Best of Breed)
Po skončení posuzování si majitelé vyzvednou posudky v kruhu a nechají si zapsat výsledky do průkazu původu pejska.
 
 
Výstavní tituly
Tituly zadávané ve výstavním kruhu v rámci hodnocení plemene:
Vítěz třídy
Zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě, vítězů a veteránů, a to pouze na výstavách oblastních a krajských. V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy může být tento titul udělen v každé třídě.
Oblastní vítěz
Zadává se na oblastních výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává stejný počet oblastních vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů.
Krajský vítěz
Zadává se na krajských výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává stejný počet krajských vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů.
Nejlepší mladý plemene – Best of juniors – BOJ
Zadává se na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC a hodnocením V1. Počet titulů BOJ v plemeni je stejný jako počet titulů BOB. V závěrečných soutěžích mohou tito BOJ jedinci bojovat o titul Junior BIG /Best in Group/ – nejkrásnějšího mladého jedince výstavy ze všech plemen.
Nejlepší veterán plemene – Best of veterans – BOV
Titul získává nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se zadaným oceněním výborný 1. Titul se zpravidla zadává na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Počet titulů BOV v plemeni je stejný jako počet titulů BOB.
Klubový vítěz
Zadává se na některých klubových výstavách. V propozicích výstavy je vždy uvedeno, zda je možné titul na dané výstavě získat či ne. Podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu. Titul může být např. vázán na členství v klubu. Klubový vítěz se zpravidla zadává nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. V pravomoci chovatelského klubu je rozhodnout zda vůbec a za jakých podmínek se bude zadávat titul Klubový vítěz mladých. Zpravidla jej získávají pes i fena, kteří obdrželi čekatelství CAJC nebo u plemen posuzovaných podle barev nebo velikostních rázů nejlepší mladý pes i fena z konkurence CAJC.
Vítěz speciální výstavy
Zadává se na speciálních výstavách plemene a to nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů
Národní vítěz
Zadává se na národních výstavách nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd- mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů.
Vítěz plemene – Best of Breed – BOB
Do soutěže nastupují nejlepší mladý plemene (BOJ), nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) a nejlepší veterán plemene (BOV). Pokud se jedná o klubovou výstavu bez zadávání titulu Klubový vítěz, postupují do soutěže o BOB nejlepší mladý jedinec plemene (BOJ), nejlepší veterán plemene (BOV) a všichni CAC. Stejné pravidlo platí na mezinárodních výstavách v případě plemen FCI neuznaných a plemen uznaných prozatímně. Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC. Nezadává se na oblastních a krajských výstavách.
BOS /Best of Sex/
Nejlepší z opačného pohlaví – oproti jedinci, který byl ohodnocen BOB.
NV /National Winner/
Národní vítěz, tento titul se uděluje podle názvu jen na výstavách národních, získává ho nejhezčí pes a fena z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů, kteří jsou oceněni známkou V1.
Tituly zadávané v slavnostním kruhu výstavy v rámci závěrečných soutěží
Vítěz velké národní ceny – BONB (BEST OF NATIONAL BREEDS)
Do kruhu nastupují na výstavě posouzení jedinci národních plemen (český teriér, český fousek, český strakatý pes, český horský pes, chodský pes, pražský krysařík) a plemene československý vlčák. Všechna plemena jsou představena. Samotné soutěže o titul BONB se zúčastní pouze jedinci s titulem BOB.
Vítěz skupiny FCI –BIG (BEST IN GROUP)
Nejlepší pes podle jednotlivých FCI skupin. Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Neuznaná národní plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní výstavě na rozdíl od výstavy národní nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a BIS.
Vítěz dne – BOD (BEST OF DAY)
Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní jedinci, kteří obdrželi titul BIG. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
Vítěz výstavy BIS (BEST IN SHOW)
nejlepší pes celé výstavy. Do této soutěže nastupují v samém závěru výstavy vítězové jednotlivých skupin, tedy držitelé ocenění BIG u jednodenních výstav nebo Vítězové jednotlivých dnů (BOD) na výstavách vícedenních.
Dále mohou být pořadatelem vyhlášeny soutěže:
Vítěz mladých skupiny FCI – JBIG (BEST IN GROUP JUNIOR)
Do soutěže nastupují všichni Nejlepší mladí plemene (BOJ) příslušné skupiny FCI
Nejlepší mladý výstavního dne – JBOD (BEST OF DAY JUNIOR)
Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní všichni Vítězové mladých skupin FCI (JBIG). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
Juniorský vítěz výstavy – JBIS (BEST IN SHOW JUNIOR)
Do soutěže nastupují všichni Vítězové mladých j skupin FCI (JBIG) u jednodenních výstav nebo u vícedenních výstav Nejlepší mladí jednotlivých dnů (JBOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání. Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.
Čekatelství
CAJC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT) čekatelství na titul ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION může být zadáno výbornému 1- psovi i feně ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní
CAC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) čekatelství na titul ČESKÝ ŠAMPION může být zadáno výbornému 1 – psovi i feně- ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní. Aby mohl pes či fena CAC získat, musí být oceněn známkou výborný 1. Může jej získat i jedinec, kteří již titul Český či Slovenský šampion mají.
r.CAC –( RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) rezervní čekatelství na titul ČESKÝ ŠAMPION může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl již zadán CAC. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.
CAC ČMKU – čekatelství na titul ŠAMPION ČMKU získávají od 1.7.2011 automaticky na mezinárodních výstavách pes i fena, kteří získali čekatelství CACIB a na Národních výstavách pes i fena, kteří získali titul Národní vítěz. V případě prozatímně uznaných plemen a národních neuznaných plemen na mezinárodních výstavách získává čekatelství CAC ČMKU jedinec, který obdržel titul BOB
CACIB – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 (V1) z tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů. CACIB se neuděluje plemenům prozatímně uznaným FCI. Soutěží o něj zvlášť psi a zvlášť feny.
r.CACIB (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci -psovi i feně. Do této soutěže postupují: Výborný 2 ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1 z ostatních tříd. Rezervé CACIB, toto ocenění získává nejlepší pes a nejlepší fena, soutěží o něj zvlášť psi a zvlášť feny, kteří v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů obdrželi známku V1 nebo pes a fena oceněni známkou V2 za předpokladu, že titul CACIB získá jedinec z jejich třídy.
Zkratky používané pro označení mezinárodních šampionátů:
C.I.B. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) Mezinárodní šampion krásy. Zkratka C.I.B se používá krátkou dobu, dříve se mezinárodní šampionát uváděl jako ICH – International Champion.
C.I.E. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE EXHIBITION) Mezinárodní výstavní šampion
C.I.T. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE TRAVAIL) Mezinárodní šampion práce
 
Česká republika
Český Junior šampion JCh – udělení titulu je podmíněno trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců. Tohoto titulu můžete tedy dosáhnout buď ve třídě mladých ziskem 3x CAJC nebo 2x CAJC a 1x CAC do již zmíněného věku 24 měsíců z kterékoli třídy. Tento CAC již posléze nemůžete užít pro přiznání titulu Český šampion. Tato tři čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích. Zisk titulu Český Junior šampion neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampionů.
Český šampion „Ch“ – na tento titul je třeba získat 4 x CAC ze dvou výstavních sezón (sezóna = kalendářní rok) od dvou rozhodčích.
Český Grand šampion „GCh“ – podmínkou k získání grand šampiona je titul Český šampion a k tomu obdržet třikrát V1, CAC ze třídy šampionů z toho minimálně 1x na MVP od dvou rozhodčích. Období mezi jednotlivými CAC tituly není nijak časově omezeno.
Český Veterán šampion – zisk titulu je podmíněn 3x výbornou 1 ve třídě veteránů, nejméně od dvou rozhodčích a minimálně z jedné mezinárodní výstavy.
Šampion ČMKU – tento titul opravňuje pro vstup do třídy vítězů i šampionů. Udělení titulu je podmíněno získáním 4x CAC ČMKU ze dvou výstavních sezón nejméně od dvou rozhodčích a minimálně ze dvou mezinárodních výstav.

Článek  ROYAL VERA  GEOVERA