11. Tip na výlet: Křečhoř – Památník Bitvy u Kolína

GPS souřadnice:     N 50° 01.725 E 015° 07.307
První zmínka o obci Křečhoř je z roku 1200. V roce 1310 daroval Jan Lucemburský ves nejvyššímu maršálku Jindřichovi z Lipé. Následně v roce 1319 ji Eliška Rejčka vykoupila zpět a darovala svatovítské kapitule na pražském Hradě. V držení pražské kapituly byla ves až do roku 1436, kdy ji císař Zikmund daroval Zikmundovi ze Smilovic. Od kterého ji koupilo město Kolín a připojilo trvale ke svým statkům. V majetku Kolína zůstala ves až do roku 1848. Ve třicetileté válce byla ves značně poškozena. Do roku 1684 však byly všechny zpustlé usedlosti opět opraveny. Dne 18. června 1757 se u Křečhoře odehrála jedna z nejvýznamnějších bitev evropských dějin z politicko-vojenského hlediska. Tato bitva vstoupila do dějin jako Bitva u Kolína.
Dne 18. června 1757 se u Kolína odehrála významná bitva, ve které uštědřily rakouské šiky první a rozhodující úder expanzivním snahám Fridricha II. Pruského, který měl obležením Prahy na dosah vítězství v později tzv. sedmileté válce, během níž chtěl k Prusku připojit hospodářsky silné české země. Při bitvě se střetla vojska pruského krále Fridricha II. s rakouskou armádou polního maršála Leopolda Dauna, posílenou o saské jezdecké pluky. Bitva skončila vítězstvím početně silnější rakouské armády.
Průběh bitvy: Pruský král soustředil část svého vojska východně od Prahy a potlačil záložní armádu polního maršála Dauna na Moravu. Vlastní bitva se rozpoutala ve 13:30 hodin, kdy ji zahájila palba habsburského dělostřelectva. Odehrála se v prostoru mezi obcemi Vítězov, Křečhoř, Kutlíře, Chocenice, Bříství a Břežany I. Kolem 16:00 hodin byla situace kritická pro habsburskou armádu, kdy přešli Prusové do mohutného protiútoku a vytvořili hluboký klín v protivníkově postavení. Po 17.00 porazilo rakouské jezdectvo část protivníkovy jízdy v prostoru Křečhořského vrchu a následné útoky jízdy zahnaly a rozprášily pruskou pěchotu. V 19 hodin dosáhl pruský nápor svého vrcholu, tentokrát se Fridrich snažil roztáhnout svůj útok do šíře, avšak byl znovu s vypětím všech sil odražen. Ve chvíli, kdy Daun poznal že pruský tlak polevuje, dal signál svému jezdectvu ke zteči. To za součinnosti s pěchotou rozbilo pruské linie a obrátilo nepřítele na ústup. Bitva skončila ve 20:30 hodin ústupem Fridricha II. na Nymburk. Po prohrané bitvě u Kolína byl Fridrich II. Pruský nucen zrušit obléhání Prahy a začal ve dvou proudech ustupovat směrem k saským a žitavským hranicím. Samotný památník byl zhotovený sochařem Mořicem Černilem v roce 1898 dle návrhu Václava Weinzettela. Památník připomíná bitvu v roce 1757, v níž zvítězilo rakouské vojsko nad pruskou armádou vedenou králem Bedřichem II. Po návštěvě památníku a obce určitě nezapomeňte odlovit některé místní kešky, po geocachingu nezapomeňte také navštívit další zajímavá místa v okolí. Článek  ROYAL VERA  GEOVERA

 Křečhoř