6. Tip na výlet: Dřevěný kostel sv. Jiří v Loučné Hoře

GPS souřadnice: N 50° 18.175 E 015° 30.130
Dřevěný kostel sv. Jiří v Loučné Hoře. Kostel svatého Jiří v Loučné Hoře, který můžeme nyní navštívit a spatřit pochází z 18. století. Roubený kostel byl postaven na místě původního staršího dřevěného kostela, který v 16. století vyhořel. Stavba je ukázkou pozdně barokního kostela. Stavba kostela započala v roce 1778 a dokončena o čtyři roky později tedy v roce 1782. Vysvěcení kostela proběhlo o 2 roky dříve tedy v roce 1780. Kousek od kostela se nachází dřevěná zvonice štenýřového typu, která byla vystavěna dle dochovaných plánů původní zvonice v roce 1942, na stavbu byla využita část trámů z původní zvonice. Kostel je vybudován na pískovcových kvádrech a tento pozdně barokní roubený kostel je umístěn na místě bývalého hřbitova. Kostel byl vybudován na symetrické podélné a centrální dispozici. Kostel se skládá ze tří částí. V každé části budovy je okno. Střední část kostela slouží jako chrámová loď, ve východní části je umístěn presbytář. Střední díl stavby vrcholí sanktusníkovou věžičkou. Vnitřek stavby je velmi jednoduchý. Západní část kostela vyplňuje hudební kruchta, kam lze vstoupit přes dřevěné schodiště. Ve východní části byl dochován pouze vyvýšený stupeň z pískovce s římsovým profilem. Zde byla umístěna přepážka v podobě barokního zábradlí, toto zábradlí se do dnešních dní nedochovalo. Podlaha je tvořena cihlovými dlaždicemi. Budova kostela svatého Jiří je osazena střechami, které jsou kryty šindelem. Původně se v kostele nacházely jen lavice a hlavní oltář. Až v roce 1857 byly pořízeny varhany a v roce 1894 nový oltář. Dřevěná konstrukce byla původně z obou stran omítnuta, takže nebyla vidět. Kvůli zanedbané péči o kostel toto omítnutí postupně opadávalo, až došlo k odkrytí základové roubené konstrukce.
Po návštěvě kostela určitě nezapomeňte odlovit místní kešky, po geocachingu nezapomeňte také navštívit další zajímavá místa v okolí. Článek  ROYAL VERA  GEOVERA

Dřevěný kostel sv. Jiří v Loučné Hoře